an existential-ecological approach
prevention pyramid - restorative justice, mediation and redress - flow of life - juvenile delinquency - school education - youth welfare - pyramid of redress - autumn of modernity - prison
​Prevention Pyramid
and Corona:
read article

at work

with criminological themes

"Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I'll meet you there."

Rumi (Persian poet, 13th century )

Alle modellen en inhouden zijn auteursrechtelijk beschermd ©, en mogen slechts gebruikt na schriftelijke toestemming van de auteur.

Indien geciteerd uit de publicaties, dient dit te gebeuren met duidelijke en volledige bronvermelding.

johan.deklerck@gmail.com    + 32 473 853 473