top of page
een existentieel-ecologische kijk
preventiepiramide - herstel en bemiddeling - levensstroommodel - jeugdcriminaliteit - onderwijs - jeugzorg - herstelpiramide - herfsttij van de  moderniteit - gevangenis

existentiële ervaring

We kunnen het leven, dader- en slachtofferschap, diepere kwetsingen, lijden, preventie en herstel benaderen vanuit existentieel perspectief. Dit ‘existentiële’ is op de eerste plaats een ervaring: aan de grens gezet bij een geboorte, een intiem samenzijn, kunst, de natuur, een slachtofferervaring, een sterfgeval, een diep gesprek, een ernstige ziekte. Op dit wezensniveau wortelt de existentiële ontwikkeling. Hier ook biedt ontmoeting de kans tot herstel, existentiële integratie en het groeien in een diep verankerde vrijheid. Daar zal ik je ontmoeten.

beeld cycliciteit wit kleine fotos.JPG

cyclisch-systemische benadering

Een systemisch perspectief richt zich op relaties en verhoudingen. Deze zijn gebonden rond een thema: een vriendschap, een klas, een instelling, een groep, een gevangenis, dag en nacht, de seizoenen,  … . Telkens gaat het over polariteit. Deze is niet statisch, maar dynamisch. Relaties ontwikkelen zich, bloeien, groeien en gaan in verval. Een cirkel is rond. De cyclisch-systemische benadering opent onverwachte en rijke perspectieven op criminologische thema’s. Ik werkte ze uit in mijn doctoraatsonderzoek (2005).

bottom of page