top of page
een existentieel-ecologische kijk
preventiepiramide - herstel en bemiddeling - levensstroommodel - jeugdcriminaliteit - onderwijs - jeugzorg - herstelpiramide - herfsttij van de  moderniteit - gevangenis

de nacht van donker zilver,

het schemergoud van ’t ochtendgloren,

de lichtheid in de dag herboren

 

kijk en zie en hoor en luister,

de grote Stilte,

het eindeloos gefluister

 

nooit valt het stil,

het Leven dat leven wil,

en stroomt en glinstert, bruist en zingt,

de Eeuwigheid die door het leven klinkt

©Johan Deklerck,  1 januari 2012

foto, Slovenië, zomer 2011

bottom of page