top of page
een existentieel-ecologische kijk
preventiepiramide - herstel en bemiddeling - levensstroommodel - jeugdcriminaliteit - onderwijs - jeugzorg - herstelpiramide - herfsttij van de  moderniteit - gevangenis 
voordr 22 05 18 Bart Comundos unesco BXL foto 5 vr crop geknipt II WIX website.jpg

foto: UNESCO, Commission belge francophone et germanophone, «Education», 2022 

Hieronder vind je enkele downloads, die je – mits correcte en volledige bron-vermelding – vrij kan lezen, gebruiken, verspreiden in het kader van preventie en herstel in je organisatie: niet voor commercieel gebruik.
Heb je vragen of zoek je steun bij het aan de slag gaan met de inhoud, neem dan contact met me op. Dit kan kort, informeel, vrijblijvend en zonder kosten.
"Daar zal ik je ontmoeten ... "

Downloads

De preventiepiramide: card ©

Deze afbeelding geeft een samenvattend beeld van de preventiepiramide. Gebruik deze kaart als geheugensteun, bladwijzer. Rechterklik op de afbeelding, druk af op stevig papier. Verwijder de witte randen. DOWNLOAD ALS PDF.

Aan de slag? Koop het boek bij ACCO, contacteer me.

Preventiepiramide kaart 230214 groen vr WIX.JPG

De herstelpiramide © in de gevangenis

Dit artikel is een Nederlandse versie van een Engelstalige wetenschappelijke bijdrage voor het Liber Amicorum van prof. dr. Ivo Aertsen. Centraal staat hoe er aan de slag gegaan kan worden in de gevangenis vanuit de herstelpiramide. De gevangenis wordt dan een “huis van herstel” in plaats van “huis van bewaring”. Rond dit thema lopen er momenteel veranderingsprocessen in verschillende Belgische gevangenissen. Ook in scholen, jeugdzorg, ... is men hiermee aan de slag. DOWNLOAD HIER.

De herstelpiramide © algemeen

De herstelpiramide is ontwikkeld voor een herstelgerichte gevangenis. Maar ze is ondertussen al breed verspreid in het onderwijs, jeugdzorg, welzijnswerk. Herstelgericht werken staat centraal. DOWNLOAD HIER het laagdrempelig eenvoudig geschreven boekje dat de herstelpiramide toelicht. Print af en voeg samen tot een gratis boekje van 16 pagina's in A5-format.

De preventiepiramide ©en corona

Dit artikel is een uitgebreidere Nederlandstalige versie van een bijdrage voor een Duits tijdschrift “TOA-Magazin”. Het illustreert hoe we in de coronacrisis het algemene welzijn (niveau 1 en 2) uit het oog verloren, en hoe beleidsmakers zowat uitsluitend hebben ingezet op risico's en curatie (niveau 3 en 4). Hierdoor gingen problemen en angst overheersen, en ontstond er een ware angstcultuur. Het leidde tot een ernstige beschadiging van het algemene welzijn. De preventiepiramide is een uitstekend verklaringsmodel voor wat er fout liep bij het coronabeleid, en toont hoe het in de toekomst anders kan. DOWNLOAD HIER.

The prevention pyramid © and corona

foto: UNESCO, Commission belge francophone et germanophone, «Education», 2022 

This article is an extended English-language version of a contribution for a German magazine "TOA-Magazin". It illustrates how, in the corona crisis, we lost sight of overall wellbeing (levels 1 and 2), and how policymakers focused almost exclusively on risk and curation (levels 3 and 4). This allowed problems and fear to dominate, creating a veritable culture of fear. It led to serious damage to general well-being. The prevention pyramid is an excellent explanatory model for what went wrong with corona policy, and shows how things can be done differently in the future. DOWNLOAD HERE.

bottom of page