top of page
een existentieel-ecologische kijk
preventiepiramide - herstel en bemiddeling - levensstroommodel - jeugdcriminaliteit - onderwijs - jeugzorg - herstelpiramide - herfsttij van de  moderniteit - gevangenis

aan de slag

met criminologische thema's

OPEN LEZINGEN,
voor iedereen toegankelijk:

ARKTOS, LINTO, DE PREVENTIEPIRAMIDE

06 03 24, 13u00, Antwerpen

14 05 24, 19u00, Diest

 

 

IN PERSPECTIEF - HERSTEL = DIALOOG NA CONFLICT?, online en Leuven, 13 11 23:

Traject 'Van huis van bewaring' naar 'huis van herstel' in de Centrale Gevangenis en  Hulpgevangenis in Leuven: de herstelpiramide als hoeksteen

 

VIDEO-VERSLAG WEBINAR

"Voorbij meningen over goed en kwaad, is er een veld. Daar zal ik je ontmoeten.”

Rumi (Perzisch dichter, 13e eeuw)      

bottom of page