top of page
een existentieel-ecologische kijk
preventiepiramide - herstel en bemiddeling - levensstroommodel - jeugdcriminaliteit - onderwijs - jeugzorg - herstelpiramide - herfsttij van de  moderniteit - gevangenis

aan de slag

met criminologische thema's

OPEN LEZINGEN,
voor iedereen toegankelijk:

KAFFEE DETINEE JUBILEE, feestviering

23 04 24, 19u30, VAC, Leuven

LRC CAFÉ, HERSTEL  OP SCHOOL

15 04 24, 19u00, OPEC, Leuven

KORTRIJK, HERSTELGERICHTE STAD

07 05 24, Conferentie, Kortrijk

ARKTOS, LINTO, DE PREVENTIEPIRAMIDE

14 05 24, 19u00, Diest

 

IN PERSPECTIEF - HERSTEL = DIALOOG NA CONFLICT?, online en Leuven, 13 11 23:

Traject 'Van huis van bewaring' naar 'huis van herstel' in de Centrale Gevangenis en  Hulpgevangenis in Leuven: de herstelpiramide als hoeksteen

 

VIDEO-VERSLAG WEBINAR

"Voorbij meningen over goed en kwaad, is er een veld. Daar zal ik je ontmoeten.”

Rumi (Perzisch dichter, 13e eeuw)      

bottom of page