top of page
een existentieel-ecologische kijk
preventiepiramide - herstel en bemiddeling - levensstroommodel - jeugdcriminaliteit - onderwijs - jeugzorg - herstelpiramide - herfsttij van de  moderniteit - gevangenis 
aan de slag met criminologische thema's
IMG_1833.JPG
De modellen hieronder zijn het resultaat van eigen wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn uniek en deel van mijn doctoraatsproefschrift (KU Leuven, 2005). Ze bieden een inspirerend en verrassend perspectief op thema's als delinquentie, preventie en herstel. Ze vormen een rijke, onverwachte, en zeer gesmaakte basis voor lezingen, expertise en begeleiding in onderwijs, jeugdzorg, welzijn, gevangenis, het bedrijfsleven.

DE PREVENTIEPIRAMIDE©

beeld preventiepiramide wit.JPG

Aan de slag met delinquentie, agressie, pesten, probleemgedrag? De ‘preventiepiramide’ helpt je. Het is een wetenschappelijk kader waarmee je aan de slag kan binnen je instelling, school, organisatie, buurt. Vanuit ‘screenen’ van hoe het nu is, ga je over naar een praktijk en beleid voor een positieve en integrale preventie, waar problemen niet of veel minder gedijen.De piramide is een wijd verspreid en veel gebruik instrument voor het werken aan preventie en een andere organisatiecultuur.

DE LEVENSSTROOM©

Dader- en slachtofferervaringen in brede zin zijn zeer intens met elkaar verweven. Het model van de levensstroom toont hoe pijn- en trauma-ervaringen een vrijkaart betekenen voor iemand om over te gaan tot destructief recht (Böszörményi-Nagy) en leiden tot internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Blokkades in onze levensstroom verhinderen ons in volle vrijheid te leven. Hiermee aan de slag gaan, is de basis voor herstel en preventie. Het leidt tot een nieuwe existentiële, emotionele en dagelijkse vrijheid, voelbaar in de dagelijkse praktijk.

beeld levensstroom wit.JPG

BEMIDDELING EN HERSTEL

beeld herstel wit.JPG

Bemiddeling, hergo (herstelgericht groepsoverleg) en herstel staan centraal in het herwinnen van een nieuwe vrijheid. Vanuit existentieel-cyclisch perspectief kan herstelgericht werken bijdragen om conflicten, pijnlijke ervaringen te verwerken en een blad om te slaan naar een nieuwe toekomst. Iemands levensstroom wordt vrijgemaakt van 'stoppen' die een existentiële vrijheid in de weg staan. Het herstelproces kan breed gezien worden. Het is een proces van ‘herfst’ naar een nieuwe ‘lente’. Wie vrij wordt van kwetsingen, kan weer volop happen in het leven.

DE HERSTELPIRAMIDE©

Herstel is méér dan een handje geven, ‘sorry’ zeggen of de burgerlijke partij betalen. Met de herstelpiramide leer je hoe je een integraal herstelplan kan opmaken. Bemiddeling, hergo worden ingebed in een breed en integraal herstel waarin het werken aan een nieuwe vrijheid centraal staat. Zo kan een school, een organisatie vrijer worden van belastende conflicten en spanningen of een gevangenis van ‘huis van bewaring’ een ‘huis van herstel', gedragen door een brede herstelcultuur., De herstelpiramide creëert een breed kader voor een ‘restorative justice’-perspectief.

beeld herstelpiramide wit.JPG

HERFSTTIJ VAN DE MODERNITEIT EN OPVOEDEN

beeld herfsttijd wit.JPG

Grof gebekt? Geen respect meer? Geen gezag meer aanvaarden? Belonen en straffen, het werkt niet meer ... . Dit heeft ook een sociologische verklaring. De postmoderne tijd of de herfsttijd van de moderniteit is mede een basis voor deze problemen. Ze brengt een verschuiving van een consensus-, via een dissensus- naar een assensusnormativiteit mee.  Het tijdsgewricht beter begrijpen, helpt ons adequater hiermee om te gaan en deze nieuwe maatschappelijke realiteit mee te nemen voor nieuwe wegen en tools op vlak van opvoeden en relaties.

EXISTENTIEEL LEREN

Ons onderwijs is sterk in het “instrumentele leren”, het leren voor een beroep, het hoger onderwijs. Toch komen veel jongeren in moeilijkheden: afstudeerders zonder diploma, zittenblijvers, spijbelaars, demotivatie, faalangst, … . Tegenover de eenzijdige gerichtheid van dit “instrumentele leren” staat het existentiële leren, dat inzet op identiteitsvorming, relationele vaardigheid, op omgaan met gezag, frustraties, gender, … . Hier vaardig worden helpt bij het instrumentele leren, en is een noodzakelijke verrijking voor ons functioneren als volwassene.

beeld existentieel leren wit.JPG
bottom of page