top of page
een existentieel-ecologische kijk
preventiepiramide - herstel en bemiddeling - levensstroommodel - jeugdcriminaliteit - onderwijs - jeugzorg - herstelpiramide - herfsttij van de  moderniteit - gevangenis 
IMG_1834.JPG
"Daar zal ik je ontmoeten ... "

JOHAN DEKLERCK

Molenstraat 2 bus 6

B-3110 Rotselaar, België

+ 32 473 853 473

johan@johandeklerck.be

     johan.deklerck

skype symbool.JPG

Thanks! Message sent.

aan de slag

​​Hieronder vind je verschillende formules als start voor de uitwerking van een format, aangepast aan jouw wensen. De inhoud en de didactische vormgeving (ex cathedra, interactief, werken in groepjes, kringgesprek, debat, oefeningen, ... ) worden in overleg bepaald. Een brede variatie aan werkvormen en inhouden is ter beschikking.  Alle thema's zijn wetenschappelijk onderbouwd en de presentaties gebeuren met een rijke illustratie aan praktijkvoorbeelden.

Lezingen

Een lezing voor je organisatie, je school, je pedagogische studiedag, je bedrijf, je conferentie, je colloquium... ? Ik ben een veel gevraagd plenair spreker, met een zeer ruime nationale en internationale ervaring in het spreken voor grote groepen. Lezingen kunnen in het Nederlands, Frans en Engels.

Workshops - ateliers

Een interactieve sessie voor een kleinere groep: je team, de zorgleerkrachten in je school, je leefgroep, je organisatie, je bedrijf? Verschillende thema's en didactische middelen kunnen hier ingezet worden in overleg.

Opleidingen en trainingen

Een één- of meerdaagse training rond bemiddeling, herstel en 'restorative justice', rond probleemgedrag, preventie, probleemgedrag en schoolcultuur, een positieve bedrijfscultuur? Dit kan met mij alleen, of samen met andere experten.

Expertise en consult

Wil graag een overleg rond een criminologisch thema, preventie, herstel, het uitwerken van een preventiebeleid, een transitieproces richting herstelgericht werken binnen je organisatie, ... . Neem dan vrijblijvend contact op.

EN VERDER ...

Huiskamerlezingen

Ga je voor een verdiepend gesprek in een kleine kring rond een van de criminologische thema's, zoals probleemgedrag, de kansen voor herstelbemiddeling, een herstelgerichte jeugdzorg of gevangenis? Dan kan een huiskamergesprek tussen 8 tot 12 betalende deelnemers. De initiatiefnemer neemt gratis deel.

Dwandelen © - Dijlegesprekken

D-wandelen of dialogerend wandelen, een ontmoetend één op één-gesprek langs de Dijle of Demer, pratend over existentiële (levens-)thema's. Deze wandelingen hebben een coachende betekenis rond een zelfgekozen onderwerp. Ze zijn existentieel her-ijkend en herbronnend bedoeld. Wandelen in een natuurlijke omgeving langs het water maakt spreken laagdrempeliger en de natuur brengt rust, helpt te herbronnen. samen In zo'n gesprek vloeien de existentiële  en de ecologische dimensie van mijn existentieel-ecologische benadering samen.

prijzen

Standaardprijzen worden gehanteerd. De prijs wordt mee bepaald door de duur van de inbreng, de voorbereidingstijd, de grootte van de organisatie, de financiële draagkracht van de organisatie, het aantal deelnemers.

Transportkosten worden toegevoegd aan het honorarium (de trein indien mogelijk, of de wagen). Voor internationale opdrachten kan dit ook het vliegtuig en eventuele verblijfskosten zijn.

acco preventiepiramide.JPG
acco veelkleurig verhaal.JPG
bottom of page