top of page
een existentieel-ecologische kijk
preventiepiramide - herstel en bemiddeling - levensstroommodel - jeugdcriminaliteit - onderwijs - jeugzorg - herstelpiramide - herfsttij van de  moderniteit - gevangenis 

aan de slag met criminologische thema's

Johan Deklerck is doctor in de criminologie (2005), studeerde orthopedagogiek (1980), criminologie (1984), antropologie (1987), en behaalde zijn lerarendiploma (1991). Hij werkt aan de KU Leuven en als zelfstandig expert in criminologische thema’s. ​

EXPERTISE

Hij verwierf een uitgebreide praktijkexpertise in de gehandicaptenzorg, het buurtopbouwwerk, de jeugdzorg, het onderwijs, jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren, welzijnswerk, justitie en drughulpverlening.

Verder bouwde hij een onderzoeksexpertise op rond de thema’s jeugddelinquentie en probleemgedrag, fundamentele criminologische theorievorming, preventie en veiligheid, restorative justice en bemiddeling (sinds 1994). Hij realiseerde hierrond een lange reeks nationale en internationale onderzoeken.

Hij doceerde een aantal jaren (jeugd)criminologische en (vak)didactische vakken aan de KU Leuven en aan Ipsoc (Vives) en was er medeoprichter van de opleiding 'Maatschappelijke Veiligheid'.

Slides.PNG

Hij bouwde een uitgebreide wetenschappelijke expertise rond bemiddeling herstel en restorative justice op. Hij was verbonden aan de ‘Master Européen en Médiation’, IUKB, Sion (CH) van 2000 tot 2010. Hij is medeoprichter van, en verbonden als docent aan de Master en Médiation, Université du Luxembourg sinds 2003, en is betrokken bij de opleiding ‘Master en Médiation’ van de Université de Fribourg (CH) en van het HES-SO, Genève (CH).

 

Via de begeleiding van maatschappelijke kwetsbare mensen, van vele honderden studenten en van diverse teams  verwierf hij een coachings- en begeleidingsexpertise. Hij volgde een coachingsopleiding.

Hij bekwam een bestuursexpertise op o.a. als manager (2010) van het Expertisenetwerk ‘School of Education’ (22 lerarenopleidingen van de Associatie KU Leuven), als programmadirecteur van de Academische Lerarenopleiding Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (KU Leuven, drie SLO’s, acht opleidingen) en verantwoordelijke vakdidacticus van de SLO ‘Maatschappijwetenschappen en Filosofie’ (2006).

EXISTENTIEEL-ECOLOGISCHE BENADERING

Zijn uitgebreide ervaringen en expertise-opbouw integreerde hij in een geheel eigen, wetenschappelijk gefundeerde existentieel-ecologische benadering van delinquentie en probleemgedrag, preventie en herstel (psychologisch), gekaderd binnen een breder maatschappelijk perspectief (sociologisch), met een existentiële ervaringsinslag.

Deze persoonlijke insteek is zichtbaar in de eigen theoretische kaders, modellen en concepten zoals de preventiepiramide, een wetenschappelijk onderbouwd en zeer verspreid model voor een integrale en positieve preventie, de herstelpiramide, en  andere modellen zoals het levensstroom-model, het weegschaalmodel, een cyclisch perspectief op de moderniteit, … .

De existentieel-ecologische benadering opent rijke en onverwachte perspectieven op thema’s zoals delinquentie, bemiddeling en preventie. Zijn benadering, in combinatie met zijn rijke praktijkervaring krijgt een grote waardering tijdens zijn voordrachten, vormingen en begeleidingen.

PUBLICATIES EN VOORDRACHTEN

Hij realiseerde een lange reeks publicaties en voordrachten. Hij is een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland. Van zijn hand is onder meer ‘De preventiepiramide. Preventie van probleemgedrag in het secundair onderwijs’ (Leuven: Acco, 2011) en ‘Een veelkleurig verhaal. Aanpak en preventie van probleemgedrag in het onderwijs’ (ed., Leuven, Acco, 2012).

Videobeelden:  Een veelkleurig verhaal: existentiële kwetsbaarheid in een postmoderne tijd,  internationale conferentie van Nivoz, Het Kind, Driebergen, Nederland, 16 oktober 2014.

muzieknoot vr website.JPG

"Ik was vorige week aanwezig toen je de preventiepiramide aan ons voorstelde.  Ik vond het - zoals ik je ook nadien direct liet weten – ongelooflijk interessant."

bottom of page